tlhIngan-Hol Archive: Sun Jul 07 20:41:02 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: invention and innovation - tulwI' Hol>>maj. tulwI' Hol bIjatlh'a'.
>>>(bone. chu vi parolas esperanton?)
>>
>>loQ. vIlaDlaH, 'ach vIghItlhchu'laHbe'.
>
>tlhingan Hol law' chang tulwI' Hol puS chang 'e' DaQub'a'.
>(chu vi pensas ke la klingona estas pli bona ol esperanto?)
>((do you think klingon is better than esperanto?))

<A law' Q B puS Q> DaghItlh. <A Q law' B Q puS> 'oHnIS.

<chang> vIghovebe'. <chong> DaghItlh 'e' DaHechlaw'.

vaj <tlhIngan Hol chong law' tulwI' Hol chong puS 'e' DaQub'a'> 'oHnIS 
mu'tlheghlIj.

HolQeD vIparHa'. chenbogh Holmey vIjatlh. Hol chenmoHlu'bogh vIjatlh 
vIneH. Tolkien Holmey vIqel, Esperanto vIqel, tagha' tlhIngan Hol vIwIv.

ngeDqu' Esperanto. pab chut vIlaDpu'DI', Esperanto vIlaDlaH ('ach wej 
vIjatlhlaH). tlhoy ngeD. muqaDlaHbogh Hol vIneH.

Esperanto naQ law', tlhIngan Hol naQ puS. mu' law' Hutlh tlhIngan Hol. 
'ach SuvwI' Hol vIwIv 'e' vIpaybe'. jItIvqu'.

_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.comBack to archive top level