tlhIngan-Hol Archive: Wed Aug 28 16:20:36 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Sayu'nISwa' <leng Hov> *movie*meyDaq, tlhIngan Suv *Spock?  qaS qar jupwI' *Doug,
'ach vIqawbe'bej.  Satlhob 'e' *Doug vIlay'.  qatlho'.

jIqel     sydneygb@fast.net     jIqel@hotmail.com
<yabwIj!  yabwIj vISamlaHbe'!>Back to archive top level