tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 13 13:37:39 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Airplane ridesOn Tue, 13 Jul 1999 13:27:08 -0400 Robyn Stewart 
<fierceqov@yahoo.com> wrote:

> Las VegaSDaq ghaytan muD Duj vIngIpmeH jIDIllaH.  chaq Wednesday po
> ngech'a'Daq jIpuvlaH. 

ngech'a'lIjDaq Las Vegas ngech'a'Daq ghap mapuvlaHlaw'. wa' lugh 
yI'ang. {{:)>

> DIch vISovDI' Sajatlh.  ram Las vegasDaq mapuv
> vIneHqu'.  DujDaq wej raQpo' vIHIjlaH.  

qatlhej vIneHbej. Huch 'ar poQlu'? ghaytan vIDIlqangchu'.
 
> ===
> Qov - pab 'utlh

charghwI' 'utlhBack to archive top level