tlhIngan-Hol Archive: Tue Jul 13 12:09:15 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: Airplane rides
> Las VegaSDaq ghaytan muD Duj vIngIpmeH jIDIllaH.  chaq Wednesday po
> ngech'a'Daq jIpuvlaH.  DIch vISovDI' Sajatlh.  ram Las vegasDaq mapuv
> vIneHqu'.  DujDaq wej raQpo' vIHIjlaH.

'arlogh bIpuv?  wej raQpo' neH DaHIjlaHchugh, ghaytan puv neHbogh Hoch DaHIjlaHbe' qar'a'?
puvwI' ghom DachenmoHDI', HIqaw!  qatlhejmeH jIDIlqangbej.

> ===
> Qov - pab 'utlh

-- Holtej 'utlh

tlhIngan-Hol Mailing List FAQ:
http://www.bigfoot.com/~dspeers/klingon/faq.htm
Back to archive top level