tlhIngan-Hol Archive: Tue Feb 09 17:11:37 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Complex Sentences>>... and "When the rain falls". "The rain falls" is <pumtaH SIS>...
>>
>>	mevchoH vumghach 'ej juH lujaH loDpu' Hoch 'e' ghorgh pumtaH SIS
>
>SIS  is a verb

HIja'. <bIQ chal> vIjatlh 'e' bIchup'a' 

--- loD Doq
Back to archive top level