tlhIngan-Hol Archive: Mon Dec 06 13:57:25 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Klingon Komparative (was:Re: The Klingon Year, et al.)On Mon, 06 Dec 1999 14:17:45 CST Marc Ruehlaender 
<ruehli@iastate.edu> wrote:

> > >SoH Sov law' jIH Sov puS, 'ej matlh Sov law'qu' maH Hoch Sov puSqu'.
> > 
> > > "You are knower than I am."? "and Maltz is very much knower than 
> > > us all."?
> > 
> > De' DaSovbogh law' De' vISovbogh puS, 'ej De' Sovbogh matlh law'qu' De'
> > wISovbogh maH Hoch puSqu'. qar'a'?
> > 
> DIp 'oHchu' je <<Sov>>'e' 'e' yIlIjQo', quljIb, charghwI' je... 

toH. nuqDaq 'oH wot'e'? A Q law' B Q puS. nuqDaq 'oH "Q"'e'? 
lojba' wa' wot. lojba'be' DIp vaj DIp <<Sov>> vIpIHbe'.
 
> SovlIj Doj law' SovwIj Doj puS; matlh Sov Doj law' latlh Sov Doj puS.

ghaytan bIqar.

>                      Marc Ruehlaender
>                      aka HomDoq
>                      ruehli@iastate.edu

charghwI'Back to archive top level