tlhIngan-Hol Archive: Thu Apr 04 17:22:57 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Walesqon ghaHbe'wI'

> Ydy rhywun yn siarad Klingon yng Nghymru?

> *Wales*Daq tlhIngan Hol jatlhlaH'a' vay'.

Yr wyf i'n byw yng Nghymru a medra i siarad Llingan ond dim yn dda.

*qumrI*Daq jIDab 'ej tlhIngan Hol vIjatlhlaH, 'ach jIpo'be'.


Back to archive top level