tlhIngan-Hol Archive: Mon Dec 06 08:26:52 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: QISmaS pIqaD (rev. ed.)On Mon, 6 Dec 1999, Carleton Copeland wrote:

> ja' quljIb:
> 
> So what's a <Samtsirhc>?
> 
> jImISqu'. nuq 'oH <QISmaS pIqaD>?
> 
> 
> nIyajmoHlaw'ta' latlhpu'.  qar'a'?

ghobe'. <Samtsirhc> <QISmaS pIqaD> je vIyajbe'bejtaH. nuq bIH?

quljIbBack to archive top level