0

Can you translate these coordonates:

north loSmaH wa’ wejmaHlogh Hut lang jav cha’ Soch west pagh chorgh wa’ Nineteen lang loS cha’ pagh

Thanks!