Athrofa'r Iaith Klingon

Nawr yn ei bumed mlynedd o weithrediad, mae bwriad The Klingon
Language Institute (Athrofa'r Iaith Klingon) i gasglu unigolion sydd
â diddordeb yn yr ieithyddiaeth a diwylliant Klingon, ac i ddarparu
am fforwm, er mwyn cael trafodaeth a'r cyfnewid o syniadau, fel y gaeth y
diddordeb barhau. Annhebyg yw ein aelodaeth; mae'n cynnwys o ffans Star
Trek gyda chwilfrydedd a chwestiynnau am yr iaith Klingon; chwaraewyr o
gêmau perfformio rhannau, ac a sydd eisiau rhoi gwirionedd i'w
gymeiriadau Klingon, yn ychwanegol myfyrwyr a phobol proffesiynol yn yr
ieithyddiaeth, ieitheg a seicoleg, ac a sydd yn gweld yr iaith am drosiad
defnyddiol yn y dosbarth, neu ac a sydd ddim ond eisiau cymysgu eu alwadau
gyda'u gorchwyliau.

Er mae'r Athrofa yn ei ddistadl yn yr Unol Daleithiau, mae'r Athrofa, mewn
gwirionedd, yn ymdrech yn gydwladol, ac yn cyrraedd deg ar hugain o
wladoedd, a'r saith cyfandir y byd.

Mae'r iaith Klingon yn unigol wir. Tra mae yna wedi bod ieithau
celfyddydol eraill, ac ieithau sydd wedi eu chrefftu am bobol ffuglenol,
hwn yw un o'r amserau anaml pan ymweilwyd ieithydd cymwys i wneud iaith am
estronau. Yn ychwanegol, mae ganddo'r ryfeddod o deg ar hugain mlynedd o
hanes a chwedloniaeth Star Trek, sydd wedi trwytho ddiwylliant
boblogaidd dros y byd. Mae'r nodweddi rhein yn dechrau egluro'r
poblogaiddder iaith y rhyfelwyr.

Os ydych yn dechrau gyda'r iaith Klingon, y lle i ddechrau yw gyda
The Klingon Dictionary (ISBN 0-671-79739-5) gan Marc Okrand,
cyhoeddwyd gan Pocket Books. Dyfeiswyd Dr Okrand yr iaith Klingon i Stiwdio
Paramount, ac yr oedd yn ymgynghorwr ar ambell ffilm Star
Trek
, yn ychwanegol ag ambell gogyfrannau'r gyfres Star Trek:
The Next Generation
.

Rwyf yn cefnogi prynu copiau o Conversational Klingon
(ISBN 0-671-79739-5) a Power Klingon (0-671-87975-8), dwy
gaset awdio (sydd wedi eu cynhyrchu gan Marc Okrand hefyd, gydag adroddiad
gan Michael Dorn) gallu eich helpu dysgu Klingon, ac a sydd gallu eich
hyfforddi sut i ddweud ambell frawddeg defnyddiol. Os ydych yn yr Unol
Daleithiau (neu ynrhyw le ym Mhrydain), fe all eich siop llyfrau lleol
drefnu'r Geiriadur Klingon a'r casetiau heb anhawster.

Y brif gylchgrawn y Klingon Language Institute yw'r cylchgrawn
chwarterol HolQeD. Mae bob canlyniad yn gynnwys
celfyddydau, nwyddau arwedd, a cholofnau rheolaidd i drafod yr
ieithyddiaeth, yr iaith a'r diwylliant Klingon. Mae'n cynnwys, hefyd,
llythyrau oddi wrth yr aelodau, yn arholi, yn esbonio ac yn ddadlu syniadau
ac ymresymiadau sydd wedi eu chodi yng nghanlyniadau blaenorol; yr holl yn
cynnal awyrgylch o barch cyd a thrafod agor.

Os ydych ddim ond dechrau dysgu Klingon neu eich bod yn rhugl; os
nad ydych chi wedi myfyrio iaith arall, neu bod gallu chi ddarllen ac
ysgrifennu mwy na dwsin o ieithau; os oes ganddoch chi ddiddordeb yn yr
iaith Klingon, rwyf yn eich gwahoddu chi i'n ymuno yn ymchwil y iaith sy'n
tyfu y mwyaf cyflym yn y byd.

Qapla'

Dr Lawrence Schoen, Ph.D.

Cyfarwyddwr y KLI.


Wedi'w gyfieithu gan: "Lord Havelock Sinister"
mi950012@newi.ac.uk


* Back to KLI Home Page