Klingonska Språkinstitutet

Grundat i januari 1992, det Klingonska Språkinstitutet (the Klingon
Language Institute, KLI) fortsätter sitt uppdrag att föra samman
personer som är intresserade av att studera klingonsk lingvistik och
kultur, samt att skapa ett forum för diskussion och utbyte av
idéer. Våra medlemmar är blandade, det finns Star Trek
fans som är nyfikna och har frågor om det klingonska
språket, rollspelare som vill få mer realism till sina
klingonska karaktärer, lika väl som studenter och profesionella
inom områdena lingvistik, språkvetenskap, datalogi och
psykologi som ser det klingonska språket som en användbar
analogi i klassrummet, eller som bara önskar att förena nytta med
nöje. Trots att det är grundat i USA, är institutet faktiskt
ett internationellt företag, som för närvarande når ut
till 30 länder, och alla sju kontinenter.

Det klingonska språket är verkligen helt unikt. Även om det
har funnits andra konstgjorda språk, och konstgjorda språk
skapade för påhittade varelser, så är klingon en av
de få gånger där en tränad lingvist har blivit ombedd
att skapa ett språk för rymdvarelser. Lägg till detta 30
år av Star Trek fenomenet, en saga som har
genomträngt populärkulturen och spritt sig runt jorden. Dessa
faktorer är en del av förklarigen till populäriteten hos
krigarspråket.

Om du skall börja studera det klingonska språket, så
börja med Marc Okrands The Klingon Dictionary, utgiven av
Pocket Books (ISBN 0-671-74559-X). Dr Okrand uppfann språket på
uppdrag av Paramount Studios och har blivit konsulterad vid flera
Star Trek filmer och episoder av Star Trek: The Next
Generation
. Jag skullle också vilja föreslå ett
inköp av Conversational Klingon (ISBN 0-617-79739-5) och
Power Klingon (ISBN 0-617-87975-8) samt två kassettband
(också av Marc Okrand, med Michael Dorn som berättare) som kan
lära dig att uttala ljuden i klingon, och lära dig några
användbara fraser. Om du inte kan få tag på dessa lokalt,
så kan de beställas från KLI med kreditkort någon
annanstans på denna website.

Huvudmediet i KLI är HolQeD, vår kvartalsvis utkommande
tidskrift. Varje nummer innehåller konstverk, specialartiklar och
fasta spalter med diskussioner kring klingonsk lingvistik, språk och
kultur. Dessutom har vi en insändarspalt, där medlemmarnas brev
undersöker, kommenterar och debatterar idéer och argument som
har stått i tidigare nummer, vilket skapar en atmosfär av
ömsesidig respekt och öppen diskussion. HolQeD är mer än bara en nyhetstidning, det
är en akademisk tidsskrift som är registrerad vid det Amerikanska
Kongressbiblioteket (Library of Congress) och katalogiserad hos den Moderna
Språkföreningen (Modern Language Association).

Vare sig du är nybörjare, eller talar språket flytande,
vare sig du aldrig har studerat ett annat språk, eller kan läsa
och skriva ett dussin, bara du har ett intresse i klingon, så är
du välkommen att ansluta dig till vår utforskning av galaxens
snabbast växande språk.

Qapla'

Lawrence M Schoen, Ph.D.

Styrelsemedlem KLI

Översatt av/Translated by: Fabian Norlin,
fabbe@lysator.liu.se


* Back to KLI Home Page